tombridge

Defence Aerospace Securrity
Innovations & New Technologies

Projekt TomBridge

Projekt TomBridge powstał na początku 2017 r.

Jego największą siłą jest team profesjonalnych doradców z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę w zakresie strategii biznesowych, taktyk negocjacyjnych, zarządzania projektami, wsparcia rozwoju biznesu i budowania relacji. Posiadamy międzynarodowe know-how. Doskonale znamy rynki zagraniczne i rynek polski. Posiadamy również niezbędne certyfikaty i poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, które są gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Zespół działa w następujących sektorach:

 • Sektor obronny (Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP)
 • Zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa (ZSB i platformy integrujące PSIM)
 • Sektor lotniczy i kosmiczny
 • Współpraca z podmiotami zagranicznymi i krajowymi
 • Systemy dedykowane dla lotnictwa cywilnego (systemy zarządzania ruchem lotniczym ATM i systemy bezpieczeństwa)
 • Rozwiązania dla lotnictwa wojskowego
 • Sektor morski
 • Modernizacja Marynarki Wojennej RP
 • Bezpieczeństwo portów morskich i śródlądowych
 • Przemysł stoczniowy
 • Ochrona Infrastruktury Krytycznej
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Współpraca z polskim przemysłem obronnym
 • Współpraca z akademiami, zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi, przy realizacji projektów w zakresie transferu technologii
 • Współpraca z NCBiR przy pozyskiwaniu funduszy na innowacje
 • Wsparcie procesu przygotowywania wniosków o dotacje na inwestycje

Opracowujemy analizy, strategie i raporty, udostępniamy nasze know-how i pomagamy w budowaniu relacji. Wspieramy realizację projektów, proces zarządzania projektami i rozwój biznesu, działając według ściśle określonych mechanizmów i procedur. Kreujemy potrzeby klientów zgodnie z oczekiwaniami naszych partnerów biznesowych. Zawsze dopasowujemy i proponujemy najlepsze rozwiązania oraz technologie.

Umocnieni pozytywnymi opiniami naszych klientów/partnerów z kraju i zagranicy, z wielką przyjemnością i ogromnym zaangażowaniem podejmujemy współpracę z nowymi graczami na rynku.

Lider

Tomasz Zakrzewski – założyciel i Lider projektu „TomBridge”

W latach 1982 – 2000 pełnił zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP na różnych stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa. Brał udział w misjach zagranicznych i uczestniczył w przygotowaniach wejścia naszych Sił Zbrojnych do struktur NATO.
Doświadczenie biznesowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych m.in. w firmach Alcatel, L-3 Communications, SAAB, współpracował też z firmami polskimi z obszaru telekomunikacji, IT i bezpieczeństwa – Millennium Communications SA, Grupa Noma, Biatel SA, Mawilux S.A.  
Był członkiem zespołu przygotowującego EURO 2012 w Polsce w zakresie bezpieczeństwa.
Od początku 2014 do października 2016 roku był związany z firmą Thales Polska/Thales Group. Od października 2017 w grypie niezależnych ekspertów ds. obronności Komisji Europejskiej w ramach programu EDIDP.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu oraz realizacji innowacyjnych wdrożeń z zakresu obronności oraz bezpieczeństwa dla takich klientów jak Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, instytucje rządowe.  Specjalizuje się m.in. w rozwiązaniach dla lotnictwa, zintegrowanych systemach bezpieczeństwa, technologiach specjalnego przeznaczenia, pojazdach specjalnych dla służb mundurowych, systemach łączności i radiolokacji, ochrony infrastruktury krytycznej i cybersecurity.  Koordynuje projekty współpracy z polskimi partnerami przemysłowymi oraz środowiskiem naukowym w ramach programów modernizacji Sił Zbrojnych RP.  

Tomasz Zakrzewski jest ekspertem w branży zbrojeniowej, specjalizującym się w zagadnieniach związanych z technologiami wojskowymi, obronnymi, systemami lotniczymi oraz rozwiązaniami  bezpieczeństwa cywilnego. Chętnie podzieli się eksperckim komentarzem na temat bieżących wydarzeń branżowych, trwającej modernizacji Sił Zbrojnych RP, innowacyjnych wdrożeń w Polsce.  Tomasz Zakrzewski posiada specjalistyczną wiedzę w następujących obszarach:

Obronność

 • Modernizacja Sił Zbrojnych RP – współpraca z polskim przemysłem w produkcji dla sektora obronnego; transfer technologii; oferta firm zagranicznych w programach modernizacji Sił Zbrojnych RP
 • Współpraca z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi: program Research& Technology – programy nastawione na zacieśnienie relacji z kluczowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju oraz wspólny rozwój technologii i produktów eksportowych w obszarach obronności, bezpieczeństwa, lotnictwa i technologii kosmicznych; projekt Centrum Badawczego i polskich ośrodków naukowych.
 • Komentarze dotyczące rynku obronnego w Polsce i na świecie; budowanie polskiego potencjału obronnego - bieżące zagadnienia i decyzje o zamówieniach podejmowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, otoczenie prawne i kierunki rozwoju; trendy w ofercie produktowej dla obronności.

Lotnictwo

 • Systemy obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej;
 • Zarządzanie ruchem lotniczym; urządzania i systemy telekomunikacji lotniczej; łączność i radiolokacja; działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i efektywności ruchu lotniczego;
 • Lotnictwo cywilne – systemy rozrywki pokładowej dla linii lotniczych; ATM
 • Innowacje w branży i komentarze nt. bieżących trendów w segmencie lotnictwa.

Bezpieczeństwo

 • Zintegrowane systemy bezpieczeństwa cywilnego: rozwiązania dla sektora publicznego
   i prywatnego;
 • Bezpieczeństwo publiczne – systemy informatyczne na rzecz ochrony granic, państwowych,  bezpieczeństwa wewnętrznego, systemy biometrycznej identyfikacji personalnej;
 • Bezpieczeństwo miejskie i rozwiązania smart city – dostępne narzędzia, trendy
  w rozwoju technologii informatycznych stosowanych w przestrzeni miejskiej;
 • Ochrona infrastruktury krytycznej z sektora energetyki, transportu, obiektów sportowych i rozrywkowych;
 • Cyberterroryzm – potencjalne zagrożenia i metody chronienia się przed nimi.

Kontakt

Tomasz Zakrzewski
+48 602 358 500
tomek.zakrzewski@tombridge.pl
AL. JANA PAWŁA II 22 / biurowiec Q22 / II piętro
00-133 WARSZAWA